W celu aktywacji procesu głosowania proszę uzupełnić poniższe dane osobowe. Aktywacja konta następuje po wpisaniu w kolejne okno systemu kodu liczbowego przesłanego na podany numer telefonu lub po kliknięciu na link aktywacyjny przesłany na wskazany mail.

W przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisu do stałego rejestru wyborców aktywacja konta może nastąpić poprzez wpisanie numeru Karty Mieszkańca (niezależnie od tego wymagane jest wpisanie numeru PESEL). W przypadku braku powyższych wymogów i mieszkania w Gdańsku istnieje możliwość dopisania się do listy osób uprawnionych do głosowania - szczegóły w Zarządzeniu nr 327 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 marca 2019 r.

WAŻNE
W GŁOSOWANIU MOGĄ UCZESTNICZYĆ MIESZKAŃCY NIEZALEŻNIE OD WIEKU!