Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja.

zarekomendowany przez W/JO
Krzysztof Nowotarski
projektodawca

Kontynuacja zagospodarowania terenów wokół sześciu zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Kokoszki i Matarnia. W zakres zadania wchodzi realizacją m.in.: - ścieżek dla biegaczy, rolkarzy i
rowerzystów, - oświetlenie, - postawienie mebli miejskich (ławki i kosze na śmieci), - oznaczenie odległości w
metrach umożliwiające użytkownikom pomiar pokonanego dystansu.
Projekt ten jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2018, który zajął II miejsce w głosowaniu
mieszkańców Gdańska.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Sześć zbiorników retencyjnych w dzielnicach Gdańska: 1. Zbiornik "Świętokrzyska I" - Jasień 2. Zbiornik
"Świętokrzyska II" - Ujeścisko-Łostowice 3. Zbiornik "Augustowska" - Chełm 4. Zbiornik "Łabędzia" - Ujeścisko-Łostowice 5. Zbiornik "Jabłoniowa" - Jasień 6. Zbiornik "Kiełpinek" - Kokoszki/Matarnia

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całość projektu - 2 000 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Bieżące utrzymanie czystości i konserwacji


powrót