Uspokojenie ruchu na Abrahma

zweryfikowany wstępnie
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
projektodawca

Odcinek ul. Antoniego Abrahama od Wita Stwosza do Polanek - gładki, prosty... szybki, mimo obowiązującego ograniczenia prędkości.

REALNE uspokojenie ruchu będzie polegać na:
- ustaleniu skrzyżowań równorzędnych (tak jak jest na Abrahama powyżej Polanek)
- zmontowaniu progów zwalniających w dwu miejscach (wyspowych, tzw. poduszka wiedeńska umożliwiająca ruch autobusów) na wysokości domu 45 nr oraz 50 lub innych dogodnych miejscach.


Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

drogi/chodniki


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Odcinek ul. Antoniego Abrahama od Wita Stwosza do Polanek, czyli działka nr 530/4, obręb 12.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót