Korpostrada rowerowa w Oliwie

zarekomendowany przez W/JO
Łukasz Bosowski
projektodawca

Proponuję uzupełnić brakujący fragment głównej drogi rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa między Kołobrzeską a Derdowskiego. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerem. Główną korzyścią z realizacji zadania będzie znaczne zwiększenie przewagi czasowej dla mieszkańców wybierających rower zamiast auta.
W chwili obecnej rowery mogą poruszać się jedynie meandrującym odcinku z kilkoma przejazdami rowerowymi zorganizowanymi przy wyjazdach z posesji.
Doświadczenia zdobyte podczas testów Mevo pokazały że kompleks OBC oraz kampus uniwersytecki jest jednym z największych generatorów ruchu w Oliwie i można się spodziewać, że pozostawienie rozwiązania dla rowerów tylko po jednej stronie Al. Zwycięstwa spowoduje przeładowanie drogi.
Brakujący fragment drogi głównej powinien więc powstać jak najszybciej. W miarę możliwości odcinek drogi rowerowej powinien być obsadzony drzewami dającymi cień i łagodzącymi niedogodności podczas wietrznej pogody.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Wschodnia strona Alei Zwycięstwa między Kołobrzeską a Derdowskiego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1,56 mln zł (słownie jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak, zwykłe utrzymanie drogowe.


powrót