Zielona Wyspa Sobieszewska

zarekomendowany przez W/JO

Projekt polega na odnowieniu zieleni miejskiej wzdłuż pasów drogowych na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
Znaczna część trawników wzdłuż ulic na terenie naszej dzielnicy jest rozjeżdżona przez samochody, zamiast zieleni jest klepisko. Celem projektu jest odnowienie trawników oraz obsadzenie krzewami. Krzewy, oprócz funkcji estetycznej będą też pełniły rolę swego rodzaju ochrony pieszych przed ochlapaniem wodą czy też błotem pośniegowym.

Charakter projektu

Lokalny, Wyspa Sobieszewska


Kategoria projektu

zieleń miejska


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Najbardziej zniszczone pasy zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie całej dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowany koszt inwestycji wynosi 52 230 PLN
W skład powyższej kwoty wchodzi:
- naprawa bądź odtworzenie trawników
- nasadzenia zieleni (krzaki, krzewy, itp)
- drewniane paliki w celu zabezpieczenia przed dalszym rozjeżdżaniem przez samochody

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

standardowe koszty utrzymania


powrót