Kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą do połączenia z ul. Nadwiślańską

zarekomendowany przez W/JO
Radosław Smilgin
projektodawca

Przedłużenie istniejącego nadwiślańskiego bulwaru pieszo rowerowego w kierunku rezerwatu Ptasi Raj do połączenia z ul. Nadwiślańską
Propozycja zakłada zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły od ul. Nadwiślańskiej 43 jako przedłużenie bulwarów zaczynających się na ul. Kolonijnej. W projekcie powinien zostać uwzględniony ciąg pieszo rowerowy wraz z lampami, ławkami i koszami.
Przedłużony trakt poprawi wizerunek Wyspy, stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Teren nad Wisłą Martwą od ulicy Nadwiślańskiej 43 - działki gminne. Obręb: Sobieszewo; Numer działki: 12/40, 12/24 i 12/21 do połączenia ul. Nadwiślańskiej, odcinek około 360 m.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ciąg od Mariny (od budynku nr 43) przez teren działek nr 12/40 i 12/43 i przez działkę nr 12/21 (te działki są działkami GMG) która łączy się z ul. Nadwiślańską jest to odcinek 360 m.
- szacunkowy koszt 461 000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania wynikają z napraw bieżących i pielęgnacji bulwarów. Około 10 000 PLN rocznie

Załączniki


powrót