ZIELONA WIZYTÓWKA GDAŃSKA - Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy, realizację muralu i nasadzenia zieleni

zarekomendowany przez W/JO
Jan Kołodziej
projektodawca

Projekt ZIELONA WIZYTÓWKA GDAŃSKA zakłada zagospodarowanie skarpy przy węźle Carla Groddecka, realizację zintegrowanego z nią muralu oraz nasadzenia w pasie zieleni wzdłuż Al. Armii Krajowej. Skarpa zlokalizowana przy wjeździe do Śródmieścia Gdańska i zamykająca oś ul. 3 Maja, jest codziennie mijana przez tysiące mieszkańców Gdańska, a także przez turystów wjeżdżających do centrum miasta z obwodnicy. Także budowa pobliskiej stacji SKM Gdańsk Śródmieście oraz galerii Forum Gdańsk wpływa na jej reprezentacyjność. W chwili obecnej jest ona zaniedbana, podobnie jak mur oporowy na jej przedłużeniu i nie sprawia dobrego wrażenia, szczególnie w kontekście modernizowanego i piękniejącego otoczenia. Wprowadzenie nowych nasadzeń, wykreowanie strefy rekreacyjnej przy wejściu na Biskupią Górkę, a także realizacja muralu, który będzie z nią wizualnie zintegrowany z pewnością wpłynie pozytywnie na atrakcyjność tego jakże reprezentacyjnego miejsca, a skorzystają na tym wszyscy, a szczególnie Gdańsk.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Południowa krawędź Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej: skarpa, mur oporowy i pas zieleni przy węźle Carla Groddecka, na zamknięciu osi ul. 3 Maja, obok stacji Śródmieście SKM, naprzeciwko Forum Gdańsk, obręb 080, działki nr: 76/4, 89/2, 90/6, 103/5, 103/6, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/3, 106/4, 108/2


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

530 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

tak, pielęgnacja zieleni 2-3 razy w roku

Załączniki


powrót