Zielony zakątek przy ulicy Biskupiej

zarekomendowany przez W/JO
Krystyna Ejsmont
projektodawca

Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego terenu położonego pomiędzy kamienicami stojącymi przy ulicy Biskupiej 6 i 8A w ładne, wygodne i przydatne, nie tylko okolicznym mieszkańcom, miejsce do odpoczynku i spotkań sąsiedzkich. Postawienie na nim ławek pozwoli także zatrzymać się i odpocząć osobom przechodzącym przylegającym do niego chodnikiem. Uporządkowanie terenu obejmie również odświeżenie znajdujących się tam szopek, posadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych oraz postawienie ładnego niskiego płotka oddzielającego zieleniec od chodnika, ale z możliwością wejścia. Działania w ramach projektu mogą uczynić to miejsce ozdobą ulicy Biskupiej i spowodować, że miło będzie również przechodzić obok.

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Kategoria projektu

zieleń miejska


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Teren przylegający do ulicy Biskupiej, położony pomiędzy kamienicami nr 6 i 8A (obręb 080, działka 113)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt - 4500 zł ( koszt projektu oraz uzgodnień konserwatorskich.)
ławki - 2 szt. - 5000 zł
kosze na śmieci - 2 szt. - 1500 zł
rośliny i wymiana ziemi pod rośliny - 25000 zł
przecięcie i ukształtowanie drzew - 6000 zł
płotek oddzielający zieleniec od chodnika - 5000 zł
odnowienie szopek - 1000 zł
Razem: 48 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

tak - standardowy koszt utrzymania zieleńca


powrót