ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZED DOMEM KULTURY "WYSPA SKARBÓW" I BIBLIOTEKĄ PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 3

zarekomendowany przez W/JO
Władysław Sidorko
projektodawca

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i poprawę estetyki terenu zielonego. Wprowadzenie dodatkowo funkcji użytkowej przeznaczonej dla mieszkańców w zakresie relaksu i wypoczynku oraz biblioteczka plenerowa jako miejsce wymiany książek. Przed budynkiem potrzebne są nowoczesne, piękne nasadzenia nawiązujące do mikroklimatu Wyspy. W ramach realizacji projektu planowane jest ustawienie stołu do pracy warsztatowej, co umożliwi działania niestacjonarne dla dzieci i młodzieży podczas zajęć letnich. Projekt zakłada również budowę podświetlanej, drewnianej mini-sceny na potrzeby organizacji letnich teatrzyków, spotkań z podróżnikami i pisarzami, warsztatów artystycznych i kulinarnych, mini-recitali. Budowa obustronnego podświetlanego murku-siedziska (wzdłuż linii obecnego muru), uzupełni deficyt miejsc siedzących, na którym odbiorcy będą mogli odpocząć czy poczytać książkę. Wzdłuż całego ogrodzenia działki od strony ul. Turystycznej i Radosnej zostanie posadzony żywopłot formowany.

Charakter projektu

Lokalny, Wyspa Sobieszewska


Kategoria projektu

przestrzeń publiczna


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

ul. Turystyczna 3 , część dz. nr 174/4 obr 0140


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt całkowity zadania: 52 230zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

energia i bieżąca konserwacja. 1500 zł rocznie


powrót