Renowacja istniejących placów zabaw na Żabiance przy ul. Sztormowej i Rybackiej

weryfikacja wstępna
Kamil Duljas
projektodawca

Projekt obejmuje renowacje placów zabaw, w tym wymianę nawierzchni, budowę nowych obiektów - huśtawek, zjeżdzalni, pajęczyn oraz elementów sensorycznych. Dodatkowo zbudowana zostanie mała architektura w tym ławki i kosze na śmieci.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Kategoria projektu

przestrzeń publiczna


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Lokalizacja Obręb 007 Numer działki 15/36


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

utryzmanie urządzeń na placu zabaw


powrót