FIT PARK - ŻABIANKA ZAWSZE W DOBREJ FORMIE

oddany do rozpatrzenia
Leszek Walczak
projektodawca

Rewitalizacja boiska sportowego „Champion”, zlokalizowanego przy ul. Subisława w dzielnicy Gdańsk - Żabianka na lekkoatletyczne boisko treningowe z bieżnią tartanową, wraz z siłownią zewnętrzną i ewentualnie innymi urządzeniami do rekreacji ruchowej i sportu.Cel: -poprawa estetyki osiedla Żabianka; -zwiększenie jego atrakcyjności sportowo-rekreacyjnej – dostępność dla uczniów pobliskiej szkoły sportowej (ok.1000 uczniów), oraz mieszkańców osiedla po zakończonym procesie dydaktycznym, (bieganie prozdrowotne jest coraz bardziej popularne); - IDEALNE !!! miejsce na reklamę sportowego trybu życia - praktyczna realizacja hasła wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego dla sportu; - (SKM – ponad 40 mln pasażerów rocznie); - możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektu przez mieszkańców Żabianki doskonale wpisuje się w aktualne trendy prozdrowotnego spędzania czasu wolnego;- przyciąganie do Gdańska uzdolnionej młodzieży z całej Polski, z której większość zostaje mieszkańcami Gdańska.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Kategoria projektu

sport


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Gdańsk Żabianka - obręb 007. Działka nr 147/6


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Orientacyjny koszt budowy obiektu wynosi ok. 3-4 mln złotych, w zależności od wariantu możliwego do realizacji. Istnieje szansa na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu (maksymalnie do 2 mln zł), być może możliwość dofinansowania przez Unię Europejską;

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak-koszty niezbędnych konserwacji. Część kosztów po stronie szk. sportowej-gospodarz -ok.3000zł/m-c

Załączniki


powrót