Wykonanie przejścia

zweryfikowany wstępnie
Wiesław Orłowski
projektodawca

Wykonanie przejścia pomiędzy ulicami Abrahama i Gryglewskiego na działce nr 181 ( ok 76 m2) położonej przy ul. Abrahama 22A. Teren ten nie ma wartości inwestycyjnej a wykonanie przejścia poprzez utwardzenie terenu ułatwi życie mieszkańcom dzielnicy. Wnioskowany ciąg pieszy pozwoli na skomunikowanie osiedla VII Dwór z ulicą Abrahama, dodatkowo budynek Gryglewskiego 11 jest pozbawiony dojazdu i dogodnego dojścia umożliwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich a przede wszystkim służbom ratunkowym.

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

drogi/chodniki


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

obręb 029 działka nr 181

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wyprofilowanie terenu i wykonanie chodnika o długości ok. 38 m. Koszt wykonania projektu powinien zamknąć się w kwocie 10 tys. zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót