Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego

weryfikacja wstępna
Łukasz Bejm
projektodawca

Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego. Około 100-metrowy odcinek - będący jedyną drogą dojazdową do dużego bloku mieszkalnego, kilku domków oraz do żłobka i siedziby Spółdzielni Mieszkaniowe - od lat nie był remontowany. W związku z tym obecnie nawierzchnia jest w fatalnym stanie - nierówne i wystające płyty utrudniają ruch i stwarzają zagrożenie.

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

drogi/chodniki


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Ulica Rodakowskiego, dzielnica VII Dwór, działka 0029.344


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

264 350 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

projekt nie generuje kosztów innych niż ponoszone obecnie


powrót