Wykonanie pasów rowerowych na ul. Polanki

odrzucony formalnie
Paweł Miszkiewicz
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak wersji papierowej.


Wykonanie pasów rowerowych wzdłuż ul. Polanki na wysokości szpitali (Marynarki Wojennej) ułatwiających dojazd do pracy pracownikom zlokalizowanych tu szpitali oraz mieszkańcom.
Możliwość zorganizowania wjazdu na zlokalizowane wzdłuż ul. Polanki miejsca postojowe bezpośrednio z głównej drogi i wykorzystania dodatkowego miejsca w celu poszerzenia tego odcinka co umożliwi wyznaczenie na nim obustonnie pasów rowerowych.

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

drogi/chodniki


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

ul. Polanki wchodząca w skład dzielnicy VII DWÓR (od nr 59 do 118) - wzdłuż 7 Szpitala Marynarki Wojennej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

250000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

NIE

Załączniki


powrót