TERENOWE ZAJĘCIA BIEGOWE (TRAIL) - VII Dwór

oddany do rozpatrzenia

Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. Zajęcia dedykowane są dla wszystkich osób chcących sprawdzić się na trailowych ścieżkach lub przygotować do biegów górskich. Uczestnicy treningów będą doskonalić swoją technikę biegową i wytrzymałość. Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Projekt przewiduje 92 treningi na świeżym powietrzu.

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

sport


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Dolina Samborowo (obręb 011, numer działki 7)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt projektu 14800zł ( spotkań po 1,5 godziny). W tym: koszt wynagrodzenia trenera 13800zł (150zł za 1,5h); koszt przeprowadzenia dwukrotnie analizy składu ciała analizatorem medycznym wszystkim uczestnikom wraz z interpretacją 1000zł (500zł za 1,5h). Promocja zajęć odbywać będzie się poprzez media społecznościowe.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót