Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą.

oddany do rozpatrzenia
Wojciech Suchy
projektodawca

Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację plenerowej imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym.
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o nowe technologie – elektroniczny system potwierdzania punktów SportIdent.
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas.
Wydarzenie będzie ogólnodostępne oraz całkowicie bezpłatne dla mieszkańców Gdańska.
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na http://www.parkoweBnO.pl oraz https://www.facebook.com/BnOparkowe/.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Kategoria projektu

sport


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

osiedle Żabianka lub Park Przymorze


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

400 - wyżywienie uczestników – drobny poczęstunek oraz zabezpieczenie techniczne, w tym zakup drobnego sprzętu
450 - materiały biurowe, koszty organizacyjne
1600 - obsługa merytoryczna projektu (sędziowie, kadra sekretariatu itp.)
2600 - koszty merytoryczne (wypożyczenie SportIdent, wykreślenie mapy, transport sprzętu, przygotowanie tras, nagrody, medale, druk map i inne)
400 - koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne
450 - Promocja projektu (plakaty, FB i inne)
-------
5900 RAZEM (mieszkańcy Gdańska zwolnieni z opłaty startowej)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót