MIĘDZYPOKOLENIOWE GRILOWANIE i OGNISKOWANIE NA POLANIE -2 wolnostojące solidne grile z opuszczanym rusztem, 1 stanowisko do rozpalania ogniska +3 komplety mebli parkowych Otoczone dookoła różami

zweryfikowany wstępnie

Ludzie od wieków lubią się spotykać, wspólnie na świeżym powietrzu, celebrować i przygotowywać wspólnie posiłki, a następnie wspólnie je spożywać wśród bliskich, znajomych. Grilowanie i rozpalanie ognisk jest uniwersalnym, ponadczasowym, wielopokoleniowym, atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest coraz większe zapotrzebowanie społeczne na taki wypoczynek, na łonie natury. W okolicy i całym Gdańsku brakuje o takim kierunkowym przeznaczeniu, odpowiednio zaadaptowanego obiektu/ów. Projekt ten Ma dużą użyteczność: społeczną, rekreacyjną, prozdrowotną, integracyjną i wypoczynkową.
ZAKŁADA USTAWIENIE, do CAŁOROCZNEGO korzystania: 2 solidne, wolnostojące GRILE BETONOWE Z RUCHOMYM RUSZTEM-kilka poziomów, ruchome ramie, dookoła paleniska szlifowana płyta gospodarcza, JEDNO STANOWISKO do ROZPALANIA OGNISKA+ 3 KOMPLETY MEBLI PARKOWYCH- OKRĄGŁE STOŁY Z SIEDZISKAMI. Na Świerzym Powietrzu Przestrzenny Obiekt Użyteczności Społecznej otoczony z każdej strony pachnącymi różami

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Kategoria projektu

przestrzeń publiczna


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Zielony Teren Wypoczynkowo-Rekreacyjno-Sportowy-okolice Potoczku Oliwskiego. Usytuowany na odcinku pomiędzy ulicami: Pomorską a Rzepichy- obecnie jest to bardzo rozległy trawnik przeznaczony do wypoczynku, rekreacji czynnej i biernej oraz uprawiania różnych aktywności sportowych. Numer działki/ek: Proponowana lokalizacja duża działka Nr 194/4; Obręb 015- na tym terenie znajdują się oprócz trawy dwa wybrukowane ronda i chodniki lub proponuję alternatywną dużą działkę, położoną w pobliżu działki w/w; działka Nr 200/21; Obręb 015 Na wskazanej w lokalizacji, działkach, obecnie znajduje się duży, lekko zagłębiony Teren, daleko do ściany lasu, parku. W okolicy znajduje się kilka otwartych zbiorników wodnych, płynie potok, hydrantów. Teren ten jest bardzo dostępny z każdej strony, obszerny, nieogrodzony żadnym płotem, murkami, schodami. Świetnie skomunikowany punkt: możliwość dojścia z kilku stron, w pobliżu jest parking, rozbudowana sieć transportu zbiorowego MZK, SKM-ka


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szczegółowo opisany wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego projektu.

Łącznie po zsumowaniu elementów składowych projektu uzyska się Szacunkową kwotę około 53 349 zł + Należy jednak do tej kwoty doliczyć jeszcze koszty m.in.: robocizny (budowa ogniska, układanie proekologicznych płyt), transportu zakupionych zestawów, elementów, koszty posadowienia na miejscu...w/w prace szacuję na około 41670 zł.
Łączny Koszt wykonania niniejszego projektu szacuję na kwotę około: 95 019 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Roczny koszt wywozu śmieci z jednego śmietnika 1800 zł +odchwaszczanie ręczne skupin ok. 1000 zł

Załączniki


powrót