Park kieszonkowy za szkołą

weryfikacja wstępna
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
projektodawca

Za szkołą GSS/ SP nr 70, przy nowym wejściu do klasy 0 znajduje się zaniedbane klepisko.

Zróbmy tam park kieszonkowy!
Co to jest? Nic innego jak niewielki skwer, zachęcająco, a niedrogo zagospodarowany. Miasto Gdańsk tworzy takie miejsca, choć na razie plany nie obejmują dzielnicy VII Dwór. Więcej w artykule: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24280121,parki-kieszonkowe-podbija-serca-gdanszczan-pierwsze-powstaly.html

Park mógłby się składać z:
- dwóch ławek zgodnych z katalogiem miejskim
- nasadzenia 3 dużych drzew i niskich krzewów
- ewentualnie żwirowa nawierzchnia pomiędzy ławkami


Cele:
- podniesienie estetyki terenu
- miejsce odpoczynku przechodniów (trasa od przystanku tramwaju i PKM mieszkańców)
- nasadzenia zieleni to izolacja akustyczna od hałasu PKM, większa retencja wody i obniżenie temperatury latem

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

przestrzeń publiczna


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Fragment działki na rogu ulic VII Dwór i Piotra Michałowskiego, czyli po prostu klepisko za szkołą.
Obręb 29, działka nr 301/7.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

2 ławki z montażem 2 szt x 2000 zł = 4000 zł
3 duże drzewa z palikowaniem 3 szt x 4000 zł = 12000 zł
30 dużych krzewów z nawozem i podłożem 30 szt x 40 zł = 1200 zł
RAZEM 17 200 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak - utrzymanie i konserwacja ławek oraz pielęgnacja zieleni


powrót