Sad owocowy przy Polankach

weryfikacja wstępna
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
projektodawca

Konkretnie: posadzenie 20 drzew owocowych starych, rodzimych odmian (kto nie pamięta papierówki, koszteli czy złotej renety!) wraz z utrzymaniem oraz ławeczka.

Dlaczego: na zaniedbanej działce miejskiej, gdzie jeszcze niedawno składowano odpady i materiały budowlane, posadźmy sad miejski. Drzewa owocowe nie mają dużych wymagań glebowych (ziemia w tym miejscu jest prawdopodobnie zdegradowana), a szybko rosną, produkują tlen, są świetną „stołówką” braci mniejszych, zwłaszcza dla owadów i ptaków. Człowiek także może się posilić!

Działka w MPZP przeznaczona na nową ulicę Abrahama, ale drzewa owocowe rosną szybko i w razie potrzeby ich wycinki, nie potrzeba pozwoleń. Zatem sad nie koliduje z MPZP.

Charakter projektu

Lokalny, VII Dwór


Kategoria projektu

zieleń miejska


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Działka przy Polanki 92 i nasypie PKM (nr 324 w obręb 29)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Sadzenie drzew z kosztem roślin, podłoża, nawozu 20 szt x 1000 zł = 20 000 zł
Ławka z montażem 1 szt x 2000 zł

Razem 22 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja drzewek (nawożenie, ściółkowanie, przycinanie) - możliwa, ale nie konieczna


powrót