Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1

zarekomendowany przez W/JO
Marcin Jarosz
projektodawca

Idea projektu to połączenie ścieżek rowerowych na Pl.Ks. Komorowskiego z ciągiem rowerowym, który jest już wzdłuż ul.T.Kościuszki. Projekt zakłada budowę nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. B.Chrobrego (600 m) po stronie prawej od nr 1 do nr 55 do skrzyżowania z ul. T.Kościuszki wraz z rewitalizacją chodnika (600 m) oraz infrastrukturą (ławki,śmietniki).

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Od Pl. Ks. Komorowskiego ulicą B.Chrobrego po stronie prawej od
nr 1 do 55 i do skrzyżowania z ul. T.Kościuszki.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Budowa 600 metrów odcinka ścieżki rowerowej = 600 tyś zł
2.Połączenie nowej ścieżki rowerowej na ul.B.Chrobrego z ścieżką na ul. T. Kościuszki, przebudowa
skrzyżowania ul.B.Chrobrego/T.Kościuszki = 400 tyś zł
3. Rewitalizacja chodnika ul.B.Chrobrego od nr 1 do 55 (600m) wraz z infrastrukturą(ławki,śmietniki)
= 300 tyś zł.
4. Projekt: 150 tyś zł
5. Inne koszty:150 tyś zł
Szacunkowy koszt całego projektu to 1,6 mln zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Taki sam jak w przypadku innych ścieżek rowerowych w Gdańsku


powrót