ZIELONA Strzyża

zarekomendowany przez W/JO
Andrzej Witkiewicz
projektodawca

Projekt przewiduje renowację i modernizację istniejących terenów zieleni w zakresie:
1) Dokończenie renowacji skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego / Hubala / Reymonta - skwer został uporządkowany ze środków BO2018, jednak GZDiZ nie podjął dalszych działań w celu realizacji opracowanego projektu zagospodarowania terenu jako ogród kieszeniowy, zaś konieczne jest dokończenie działań, aby teren spełniał swoje zadania
2) Uporządkowanie i modernizacja terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul.Kiepury - zaniedbany teren wymaga modernizacji i zagospodarowania na uporządkowaną zieleń miejską zgodnie ze wstępną opracowaną społecznie koncepcją oraz koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów TPK.

Charakter projektu

Lokalny, Strzyża


Kategoria projektu

zieleń miejska


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

1) Dokończenie renowacji skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego / Reymonta (obręb 031 działki: 358 i 359)
2) Uporządkowanie i modernizacja terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul.Kiepury (obręb 030 działki: 196/3, 196/2, 191/2 i 190)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

59.118 zł - w tym: 30.000 zł na ogród kieszeniowy (poz.1) i 29.118 zł na teren w rejonie ul.Kiepury (poz.2)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak - w zakresie standardowej pielęgnacji zieleni


powrót