Koty - Pomóżmy im godnie żyć.

oddany do rozpatrzenia
Karolina Dudzik
projektodawca

Na terenie dzielnicy Suchanino istnieje dużo stad kotów wolno żyjących którymi często opiekują się mniej zamożni mieszkańcy dzielnicy których nie stać na drogie zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy, istnieje potrzeba ustabilizowania kocich stad poprzez sterylizacje i kastracje, jak i leczenie chorych osobników które często ulegają wypadkom.
Dlatego wnioskuje o fundusze na zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy.

Charakter projektu

Lokalny, Suchanino


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Suchanino

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 24 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 100 kotów X średni koszt 185zł = 18500 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 100 kotów X 2 kg x 20zł = 2000 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 25 kotów X 55 zł = 1375 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 21875 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót