Koty - Pomóżmy im godnie żyć.

zarekomendowany przez W/JO
Karolina Dudzik
projektodawca

Na terenie dzielnicy Suchanino istnieje dużo stad kotów wolno żyjących którymi często opiekują się mniej zamożni mieszkańcy dzielnicy których nie stać na drogie zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy, istnieje potrzeba ustabilizowania kocich stad poprzez sterylizacje i kastracje, jak i leczenie chorych osobników które często ulegają wypadkom.
Dlatego wnioskuje o fundusze na zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy.

Charakter projektu

Lokalny, Suchanino


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Suchanino

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 24 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 100 kotów X średni koszt 185zł = 18500 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 100 kotów X 2 kg x 20zł = 2000 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 25 kotów X 55 zł = 1375 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 21875 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót