Koty - Pomóżmy im godnie żyć.

oddany do rozpatrzenia
Karolina Dudzik
projektodawca

Na terenie dzielnicy Jasień istnieje dużo stad kotów wolno żyjących którymi często opiekują się mniej zamożni mieszkańcy dzielnicy których nie stać na drogie zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy, istnieje potrzeba ustabilizowania kocich stad poprzez sterylizacje i kastracje, jak i leczenie chorych osobników które często ulegają wypadkom.
Dlatego wnioskuje o fundusze na zabiegi weterynaryjne jak i zakup karmy.

Charakter projektu

Lokalny, Jasień


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Jasień

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 24 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 170 kotów X średni koszt 185zł = 31450 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 170 kotów X 2 kg x 20zł = 3400 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 45 kotów X 55 zł = 2475 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 37325 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót