Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci

zarekomendowany przez W/JO
Monika Mazurowska
projektodawca

Plac zabaw w Parku Zielonym służy dzieciom od wielu lat. Coraz częściej zgłaszana jest potrzeba jego modernizacji w celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowników, uzupełnienia zlikwidowanych zabawek, uwzględnienia potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach przygotowanego wniosku zaplanowano:
a) wymienić wymyte żwirowe podłoże na nową nawierzchnię bezpieczną,
b) uporządkować zdekompletowane ogrodzenie,
c) wprowadzić ciekawe instalacje integrujące,
d) rozbudować plac zabaw o linarium,

Realizacja wniosku umożliwi wprowadzenie bezpiecznego i atrakcyjnego zagospodarowania jedynego placu zabaw na dolnym tarasie Aniołek.

Wprowadzenie konkretnych rozwiązań będzie zależało od uzyskanych uzgodnień.


Charakter projektu

Lokalny, Aniołki


Kategoria projektu

przestrzeń publiczna


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Plac zabaw jest zlokalizowany w Parku Zielonym, pomiędzy ul. M.Skłodowskiej-Curie, a ul. M.Smoluchowskiego, działka 0067.23.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na koszt realizacji zadania składają się:
a) prace projektowe,
b) prace związane z wymianą nawierzchni i ogrodzenia,
c) instalacja istniejących i nowych urządzeń,
d) zakup i montaż zestawu doświetleniowego.
Szacowany całkowity koszt projektu: 220 000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszt bieżącego serwisowania placu zabaw.


powrót