Kotomania

zarekomendowany przez W/JO

Na terenie Przymorza bytuje wiele stad kotów, wiele oswojonych zwierząt jest rok rocznie porzucanych na licznie istniejących tam ogródkach działkowych, koty te nie radzą sobie w środowisku miejskim, wymagają dokarmiania jak i zapewnienia schronienia przed mrozem, zwierzęta również wymagają sterylizacji i kastracji aby powstrzymać dalsze niekontrolowane rozmnażanie się jak i zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Charakter projektu

Lokalny, Przymorze Małe


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Przymorze Małe

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w lecznicy, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i odpchlenie wszystkich kotów): 200 kotów X średni koszt 185zł = 37000zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg sterylizacji lub kastracji: 200 kotów X 2 kg x 20zł = 4000 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 50 kotów X 55 zł = 2750
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 43750 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót