Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Oliwa

zarekomendowany przez W/JO
Katarzyna Burkiewicz-Maczek
projektodawca

Na terenie Oliwy występuje nad populacja kotów wolno żyjących. Każdy z nich potrzebuje stałej opieki. Osób chętnych do pomocy jest bardzo mało w porównaniu do liczby osób, które są wrogo nastawione do bezdomnych zwierząt. Aby zmniejszyć ilość kotów żyjących na wolności konieczne jest przeprowadzanie sterylizacji i kastracji. Trzeba zapewnić chorym kotom opiekę weterynaryjną, wesprzeć je w zakresie dokarmiania. Koty są bardzo ważnym elementem ekosystemu miejskiego, gdyby zniknęły, zmagalibyśmy się z plagą gryzoni.

Charakter projektu

Lokalny, Oliwa


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Cała dzielnica Oliwa

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i odpchlenie wszystkich kotów): 180 kotów X średni koszt 185 zł = 33300 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg sterylizacji lub kastracji: 180 kotów X 2 kg x 20 zł = 3600 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 50 kotów X 55 zł = 2750 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 39650 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót