Wilanowska - nasadzenia drzew

zweryfikowany wstępnie
Jakub Jendrysik
projektodawca

Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Wilanowskiej na odcinku od skrzyżowania ul.Wilanowskiej z ul.Nieborowską do skrzyżowania ul.Wilanowskiej z ul.Rogalińską.
Proponowane gatunki drzew w ilości 13 sztuk to w wariancie nr 1 - brzoza brodawkowata (np. purpurea) lub w wariancie nr 2 - lipa.
Cel realizacji : ograniczenie emisji CO2, ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, redukcja hałasu.

Charakter projektu

Lokalny, Chełm


Kategoria projektu

zieleń miejska


Typ budżetu

Zielony Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

wzdłuż ul. Wilanowskiej na odcinku od skrzyżowania ul.Wilanowskiej z ul.Nieborowską do skrzyżowania ul.Wilanowskiej z ul.Rogalińską.
Nr działki: 138/52


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wg. cennika miejskiego - 13000zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót