Koty i My.

oddany do rozpatrzenia
Marzena Raczyńska
projektodawca

W Śródmieściu znajduje się wiele kwartałów, w których żyją koty. Albo całkiem dzikie, albo
pojawiające się nowe, wyrzucone z domów, przychodzące z innych miejsc. Mamy wiele starych kamienic, opuszczonych piwnic, które coraz częściej zostają zagospodarowane, a koty stają się niepożądane i przeganiane.
Kotami zajmują się zazwyczaj osoby starsze, niezamożne, które potrzebują wsparcia, w postaci sterylizacji, leczenia jak i zakupu karmy.
Razem sprawmy, że cierpiących i potrzebujących kotów będzie mniej.
Zadbajmy nie tylko o drogi i chodniki, ale także o zwierzęta w mieście.

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Śródmieście

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 240 kotów X średni koszt 185zł = 44400 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 240 kotów X 2 kg x 20 zł = 4800 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 60 kotów X 55 zł = 3300 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 52500 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót