Rudniki

oddany do rozpatrzenia
Marzena Raczyńska
projektodawca

Wolno bytujące koty, żyjące na terenie dzielnicy Rudniki, potrzebują pomocy. Są to koty urodzone w stanie dzikim,
ale także bezdomne, wyrzucone po wykwaterowaniach dotychczasowych opiekunów oraz zagubione. Ludzie
opiekujący się takimi kotami ledwo są w stanie pokryć koszty dokarmiania. Nie stać ich na drogą opiekę
weterynaryjną, sterylizacje, czy kastracje lub leczenie kotów chorych, po urazach, wypadkach. I dlatego koty mnożą
się bez żadnej kontroli, stopniowo w danym miejscu pojawia się ich za dużo, zaczynają "przeszkadzać"
mieszkańcom i problem narasta. Umierają od chorób albo na skutek nieszczęśliwych wypadków, bo nikt nie udzieli
im pomocy. A koty muszą mieszkać obok nas. To bardzo pożyteczne zwierzęta. Tylko muszą być zadbane i zdrowe.
Dlatego właśnie wnioskuję o środki finansowe na:
usługi weterynaryjne, karmę

Charakter projektu

Lokalny, Rudniki


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Rudniki

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 100 kotów X średni koszt 185zł = 18500zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 100 kotów X 2 kg x 20 zł = 2000 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 25 kotów X 55 zł = 1375 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 21875 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót