Koty i My

oddany do rozpatrzenia
Marzena Raczyńska
projektodawca

W dzielnicy występuje nad populacja kotów wolno żyjących.
Zbyt duża ilość kotów stanowi uciążliwość dla mieszkańców, koty w okresie
godowym wydają uciążliwe dźwięki. Niewykastrowane samce znakują teren
powodując uciążliwy zapach.
Celem realizacji zadania jest ograniczenie i ustabilizowanie populacji stad kotów,
polepszenie ich dobrostanu i spowodowanie lepszej koegzystencji mieszkańców i
kotów miejskich.Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy, gdzie nad populacja kotów jest największa i jednocześnie najbardziej uciążliwa.
Beneficjentami będą również osoby opiekujące się kotami miejskimi, dokarmiające je, które same zgłaszają potrzebę sterylizacji i kastracji kotów. Osoby te nie są w stanie zapewnić dobrostanu ciągle zwiększającego się stada kotów.
Niemniej, najwięcej skorzystają koty miejskie, wolno żyjące. Po sterylizacji /kastracji
bardzo poprawia się jakość ich życia, pozytywnie zmienia się wizerunek kota
wolno żyjącego, a następnie jego odbiór społeczny.

Charakter projektu

Lokalny, Przeróbka


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Przeróbka

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 180 kotów X średni koszt 185zł = 33300zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 180 kotów X 2 kg x 20zł = 3600 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 40 kotów X 55 zł = 2200 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 39100 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót