Koty - Pomóżmy im.

oddany do rozpatrzenia

Wolno bytujące koty, żyjące na terenie dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe, potrzebują pomocy. Są to koty urodzone
w stanie dzikim, ale także bezdomne, wyrzucone po wykwaterowaniach dotychczasowych
opiekunów oraz zagubione. Ludzie opiekujący się takimi kotami ledwo są w stanie pokryć koszty
dokarmiania. Nie stać ich na drogą opiekę weterynaryjną, sterylizacje, kastracje oraz leczenie
kotów chorych, po urazach, wypadkach. I dlatego koty mnożą się bez żadnej kontroli, stopniowo w
danym miejscu pojawia się ich za dużo, zaczynają "przeszkadzać" mieszkańcom i problem narasta.
Umierają od chorób albo na skutek nieszczęśliwych wypadków, bo nikt nie udzieli im pomocy.
A koty muszą mieszkać obok nas. To bardzo pożyteczne zwierzęta. Tylko muszą być zadbane i
zdrowe.
Dlatego właśnie wnioskuję o środki finansowe na:
usługi weterynaryjne, karmę

Charakter projektu

Lokalny, Orunia Górna - Gdańsk Południe


Kategoria projektu

ochrona środowiska


Typ budżetu

Budżet Obywatelski


Lokalizacja projektu

Orunia Górna-Gdańsk Południe

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opieka weterynaryjna (sterylizacje i kastracje z pobytem kota przez min. 72 h po zabiegu w
warunkach weterynaryjnych, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy wet., odrobaczenie i
odpchlenie wszystkich kotów): 180 kotów X średni koszt 185zł = 33300 zł
2. karma bytowa dla kotów - opakowanie 2 kg, dla każdej osoby przynoszącej kota na zabieg
sterylizacji lub kastracji: 180 kotów X 2 kg x 20 zł = 3600 zł
3. Czipowanie kotów rokujących adopcyjnie 40 kotów X 55 zł = 2200 zł
4. Sumaryczny koszt realizacji projektu; 39100 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót