Sieć zielonych rekreacyjnych szlaków pieszo-rowero-rolkowych - opracowanie strategii i oznakowanie szlaków

odrzucony formalnie
Marcin Szklarski
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak złożenia wersji papierowej wniosku wraz z podpisem poparcia. Warunek regulaminowy.


Opracowanie strategii budowy zielonych szlaków rowerowo-pieszo-rolkowych omijających zanieczyszczone ulice, prowadzących przy działkach i strumieniach, spokojnymi ulicami, przy torach, lasami. 1) Opracowanie mapy szlaków wzdłuż bocznych ulic i terenów zielonych i ich oznakowanie; 2) łączniki łączące ulice o uspokojonym ruchu w spójną sieć rowerowo-rolkowo-pieszych szlaków tranzytowych poza ulicami przelotowymi; 3) nowe trasy pieszo-rowerowo-rolkowe; 4) sieć dłuższych rekreacyjnych tras metropolitalnych wzdłuż zieleni, cieków wodnych i bocznych dróg; 5) aktualizacja strategii STER, konsultacje społeczne, ponowna analiza priorytetów i potrzeb rekreacyjnych z użyciem narzędzi typu Strava Global Heatmap; 6) rozbicie projektów na tani I. etap (oznakowanie, łączniki, utwardzenie nawierzchni) i docelową wizję; 7) rekomendacje techniczne, np. w oparciu o NACTO Guide. Celem jest zachęcenie gdańszczan do ruchu dzięki szlakom oddalonym od hałasu i spalin, umożliwiającym także ruch tranzytowy.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

Całe miasto

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opłacenie prac Biura Rozwoju Miasta Gdańska 100000
Konsultacje społeczne, materiały 20000
Zewnętrzne analizy 10000
Wykonanie 500 drogowskazów 250000
Umieszczenie 500 drogowskazów wzdłuż szlaków rekreacyjnych 250000
Wykonanie mapy szlaków rekreacyjnych przy wsparciu firmy zewnętrznej 50000
Wykonanie strony internetowej prezentującej sieć szlaków rekreacyjnych 30000
Druk 2000 map szlaków 25000
Razem 735 000

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak, naprawy oznakowań 5000/rok. Docelowo koszty utrzymania całej sieci szlaków - 300000/rok

Załączniki


powrót