Ciąg pieszy do Politechniki

odrzucony
Michał Błaut
projektodawca

Powód odrzucenia

Działki wskazane w projekcie obejmują teren, który może podlegać roszczeniu z tytułu 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami


Budowa ciągu pieszego na bardzo ruchliwym szlaku prowadzącym od skrzyżowania al. Grunwaldzkiej z ul. Do Studzienki do skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Politechniczną znacznie poprawi dostępność Politechniki Gdańskiej dla pieszych, rowerzystów i użytkowników nowych środków mobilności indywidualnej. Wyznaczenie ciągu, wymiana nawierzchni, likwidacja murków oraz zaprojektowanie na nowo przestrzeni zielonej i parkingów pozwolą w sposób efektywny wykorzystać przestrzeń i zrewaloryzować ją pod względem użyteczności i estetyki. Instalacja oświetlenia w newralgicznych miejscach zapewni bezpieczeństwo i wygodę w porze nocnej.
Więcej informacji na stronach:
www.bo.ole.home.pl

Charakter projektu

Lokalny, Wrzeszcz Górny


Lokalizacja projektu

Projekt będzie zrealizowany w dzielnicy Wrzeszcz Górny w pobliżu bloku Politechniczna 5 i kamienicy Politechniczna 4 w kwartale ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, al. Grunwaldzka, ul. Do Studzienki, ul. Politechniczna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Utworzenie ciągu pieszego z warstwy bitumicznej, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych, nowych terenów zielonych i instalacja oświetlenia - koszt 400 000,- PLN

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów w stosunku do dotychczasowego stanu


powrót