Uratujmy Wielką Aleję Lipową!

zarekomendowany przez W/JO
Roger Jackowski
projektodawca

Wielka Aleja Lipowa - bezcenny zabytek i pomnik przyrody z lat 1768-1770 niszczeje z powodu braku zabezpieczenia przed rozbryzgami soli drogowej z jezdni. Tymczasem Zarząd Dróg i Zieleni zaprzestał ustawiania płotków anty-rozbryzgowych chroniących drzewa w Alei w sezonie zimowym. Roczne nakłady instytucji miejskich na utrzymanie Wielkiej Alei Lipowej to nieraz zaledwie 200 - 300 złotych (to nie żart!!!). Wobec powyższego, czuję się zobligowany do złożenia projektu ratunkowego tego bezcennego zabytku (najstarsza taka aleja lipowa w Polsce, unikat na skalę europejską). Projekt zakłada sfinansowanie zakupu (lub wynajmu) płotków anty-rozbryzgowych o wys. ok 1 m. oraz ich montaż w sezonie zimowym 2019/2020 wzdłuż obu szpalerów Wielkiej Alei Lipowej - od strony każdej z jezdni al. Zwycięstwa oraz jezdni Traktu Konnego, na odcinku od Bramy Oliwskiej do skrzyżowania z ul. Piramowicza.
Więcej informacji o projekcie: www.bo.ole.home.pl

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

3 pasy zieleni wzdłuż obu jezdni al. Zwycięstwa oraz Traktu Konnego, na odcinku od Bramy Oliwskiej do skrzyżowania z ul. Piramowicza - sąsiadujące ze szpalerami Wielkiej Alei Lipowej

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup lub wynajem płotków anty-rozbryzgowych o wys. ok. 1 m (z poliwęglanu lub tp.) - 6000 mb x 10 zł/mb = 60 000,- zł
Montaż płotków - 20 000,- zł
Razem: 80 000,- zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak, koszty montażu i demontażu w kolejnych okresach zimowych.

Załączniki


powrót