Przejście dla pieszych przy Teatrze Miniatura - POWRACA!!! Etap I

zarekomendowany przez W/JO
Roger Jackowski
projektodawca

Projekt ma na celu odtworzenie tymczasowo zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez al. Grunwaldzką - pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Uphagena i ul. Łukasiewicza (przy Teatrze Miniatura). Projekt docelowo zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych (wraz z przejazdem rowerowym) z sygnalizacją świetlną wpiętą w miejski system sterowania ruchem Tristar (brak wpływu na ruch drogowy). Konieczność realizacji zadania wynika z wieloletnich, niedotrzymanych obietnic władz Gdańska, dotyczących odtworzenia tego przejścia dla pieszych, koniecznego dla zaspokojenia dzielnicowych potrzeb ruchu pieszego (dojście m.in. do Teatru Miniatura, Radia Gdańsk, Parku Uphagena, sklepów i budynków mieszkalnych).
I etap projektu będzie obejmował wykonanie dokumentacji na całe zadanie oraz wykonanie części prac w zakresie zmian geometrycznych i likwidacji kolizji z sieciami podziemnymi.
Więcej informacji o projekcie: www.bo.ole.home.pl

Charakter projektu

Lokalny, Wrzeszcz Górny


Lokalizacja projektu

al. Grunwaldzka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Uphagena i ul. Łukasiewicza (alejka piesza obok Teatru Miniatura).

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt budowlany odtworzenia przejścia - 50 000,- zł
Roboty budowlane - 588 889,5 zł
Razem: 638 889,50

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów poza zasilaniem sygnalizacji świetlnej

Załączniki


powrót