Odmalowanie elewacji budynku administracyjnego

zarekomendowany przez W/JO
Kinga Kąpińska
projektodawca

Projekt zakłada odnowienie elewacji budynku ADM która szpeci krajobraz smugami brudu i graffiti. Otoczenie przez to jest nieatrakcyjne i straszy.

Charakter projektu

Lokalny, Suchanino


Lokalizacja projektu

Cygańska Góra
obreb 66
działka nr 65/7

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt: 41 184,00 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót