Bezpieczeństwo i estetyka ulic Piastowskiej oraz Tysiąclecia w Gdańsku

odrzucony formalnie
Michał Capierzyński
projektodawca

Powód odrzucenia

Brak złożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wersji papierowej wniosku wraz z podpisem poparcia. Warunek regulaminowy.


Bezpieczeństwo i estetyka ulic Piastowskiej oraz Tysiąclecia w Gdańsku

1) wymiana/naprawa nawierzchni chodnika;
2) wymiana/naprawa nawierzchni jezdni;
3) prowadzenie miejskiego monitoringu wizyjnego na ulicy Piastowskiej oraz na os. Tysiąclecia w Gdańsku (ulice Tysiąclecia oraz ulica Lecha);
4) dodatkowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna typu „kocie oczka” w jezdni, wzbudzana poprzez ruch pieszego, przy przejściach dla pieszych;
5) stworzenie wzdłuż granicy gruntu dzierżawionego przez WM Tysiąclecia 30 A i B w Gdańsku (granica z ul. Piastowską) rozwiązania architektonicznego (tzw. „mała architektura”);
6) budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Piastowskiej;
7) nowe oświetlenie energooszczędne na os. Tysiąclecia w Gdańsku (ulice Tysiąclecia oraz ulica Lecha).

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

ulice: Piastowska, Tysiąclecia, Lecha

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

do ustalenia

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

tak


powrót