"ODKORKUJMY" LEŚNĄ GÓRĘ !!!

zarekomendowany przez W/JO
Zbigniew Sobieszczański
projektodawca

Rozpoczynająca się wkrótce realizacja mojego ostatniego, zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 "Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika" przyniesie m.in. utwardzenie placu między budynkami Leśna Góra 3 i 5, z możliwością parkowania. W BO 2019 na więcej rozwiązań zabrakło pieniędzy. Dopiero zwycięstwo w głosowaniu i realizacja niniejszego projektu zaowocuje radykalną poprawą funkcji tej ulicy: tam, gdzie jest to możliwe, zostanie utwardzone jej pobocze, a poszerzony chodnik na jej końcu umożliwi parkowanie na nim prostopadle do jezdni, co przysporzy kilkanaście dodatkowych miejsc postojowych i wreszcie urealni bezpieczne mijanie się pojazdów i na tym odcinku Leśnej Góry. Przy odnowionym chodniku łączącym pętlę autobusową z budynkiem nr 8 powstaną urzekające ogrody deszczowe, regulujące spływ wód opadowych. W nowo powstałej strefie buforowej "małpi gaj" i altana będą oświetlone, co ułatwi ew. instalację elektrycznego grilla.
LEŚNA GÓRA UDROŻNIONA... JAK Z BAJKI...
GŁOSUJ !!!

Charakter projektu

Lokalny, Brętowo


Lokalizacja projektu

1. utwardzone pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry działki 0028.522 i 0028.524 (ZAŁĄCZNIK ...520401).
2. Poszerzony chodnik w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 5: działka 0028.522 (ZAŁĄCZNIK ...520401).
3. Odnowiony chodnik (z ogrodami wodnymi) łączący budynek Leśna Góra 8 z pętlą autobusową: działki 0028.111/21 i 0028.112 (ZAŁĄCZNIK ...520401).
4. Latarnie w strefie buforowej Leśna Góra (3 szt. przy dębowych schodach do altany i 2 szt. przy "małpim gaju"): działki 0028.111/21 i 0028.112.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. utwardzone pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry => 21.000 zł
2. Poszerzenie chodnika w pasie drogowym o szer. 2,10 m, dł. 83 m, 350 zł/m2 => 61.000 zł
3. Odnowione chodniki: 47 m x 2,10 m (z ogrodami deszczowymi) i 20 m x 3,0 m, 350 zł/m2 => 137.000 zł
4. 5 sztuk latarni LED w strefie buforowej Leśna Góra, 9.000 zł/szt. => 45.000 zł

Razem: 295.000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Realizacja projektu wiąże się z instalacją 5 latarni typu ulicznego. Koszty utrzymania - analogiczne

Załączniki


powrót