Opieka nad kotami wolno bytującymi z dzielnicy Piecki - Migowo

odrzucony
Ewa Ostapska
projektodawca

Powód odrzucenia

Budowa przytuliska jest niezgodna z prawem a także dubluje działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponad to zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynym miejscem w którym mogą przebywać zwierzęta bezdomne jest schronisko dla bezdomnych zwierząt. Kierunki działania Miasta dot. opieki nad zwierzętami są ujęte w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednocześnie należy podkreślić, że wskazany we wniosku teren należy do LWSM Morena, co stoi w sprzeczności z zapisami Uchwały nr V/29/19 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Miasta Gdańska - § 4. 1. ppkt. f) zgodnie z którym: "Projekty zlokalizowane na terenach niebędących w dyspozycji gminy mogą dotyczyć wyłącznie realizacji: - parków, skwerów lub terenów zielonych; - obiektów sportowych lub rekreacyjnych".


Koty wolno bytujące z dzielnicy Piecki - Migowo są mieszkańcami gminy Gdańska, żyją między ludźmi i chronią przed gryzoniami. W dowód wdzięczności za opiekę przynoszą opiekunom upolowane gryzonie. Opieka nad kotami powinna być wszechstronna i powinna obejmować:
1.wybudowanie profesjonalnego przytuliska na terenie przyjaznym kotom, czyli spółdzielni LWSM "Morena". Przytulisko zapewnia bezpieczeństwo kotom przed innymi zwierzętami, złymi ludźmi i niedogodnymi warunkami atmosferycznymi;
2.ustawienie przy ruchliwych ulicach, w pobliżu kocich skupisk znaków informacyjnych "zwolnij - koty na drodze";
3.sterylizacje (wyłącznie metodą boczną, tzw. "małego cięcia"), kastracje oraz leczenie kotów wolno bytujących. Sterylizacja i kastracja zapobiegają nadmiernemu powiększaniu się kociej populacji, roznoszeniu kocich chorób. Leczenie kotów jest wyrazem dbania o ich kondycje zdrowotną;
4.zakup karmy dla kotów wolno bytujących, pełnowartościowej i chroniącej przewód pokarmowy oraz nerki.

Charakter projektu

Lokalny, Piecki-Migowo


Lokalizacja projektu

Tereny dzielnicy Piecki - Migowa.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.przytulisko: 1szt. 7.000zł
2.znaki drogowe: 5szt. 5.000zł
3a.sterylizacja (w tym odrobaczenie i odpchlenie oraz opieka weterynaryjna przez 24h po zabiegu): 100szt. x 150zł = 15.000zł
b.kastracja (w tym odrobaczenie i odpchlenie oraz opieka weterynaryjna przez 24h po zabiegu): 50szt. x 90zł = 4.500zł
c.leczenie (stacjonarne na terenie lecznicy wet.): 50szt. x 400zł = 20.000zł
4.karma: 1500kg x 12zł = 18.000zł (karma która wspiera układ moczowy, zapobiega tworzeniu się kul włosowych, zmniejsza osadzanie się kamienia nazębnego)
Suma: 69.500zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót