Remont dróg na Przymorzu Małym - Krynicka i Lęborska

zarekomendowany przez W/JO
Marcin Mickun
projektodawca

Remont nawierzchni jezdni ul. Krynickiej 80 m (od ulicy Słupskiej do ul. Lęborskiej) i ulicy Lęborskiej - 100 m (od ul. Krynickiej do budynku Lęborska 22).

Charakter projektu

Lokalny, Przymorze Małe


Lokalizacja projektu

Ulica Lęborska i ulica Krynicka na Przymorzu Małym


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

476 000 zł
Remont ul. Krynickiej - 220 000 zł
Remont ul. Lęborskiej - 256 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Standardowe koszty utrzymania dróg


powrót