Rewitalizacja boiska sportowego, przekształcenie go na bezpieczne boisko wielofunkcyjne.

odrzucony formalnie
Anna Wiśniewska
projektodawca

Powód odrzucenia

Sprzeczność treści projektu z zapisami Uchwały nr V/29/19 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska - § 4. 1. ppkt. f) zgodnie z którym projekty zlokalizowane na terenach niebędących w dyspozycji gminy muszą dotyczyć wyłącznie tworzenia miejsc rekreacyjnych w tym parków, skwerów, terenów zielonych czy obiektów sportowych. Wykluczona jest jakakolwiek modernizacja istniejących już zadań. Finansowanie i eksploatacja nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni (pozabudynkowe) przeznaczone do wspólnego korzystania, należy do spółdzielni mieszkaniowej będącej właścicielem danego terenu (Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych).


Boisko z lat 70-tych które aktualnie jest niewykorzystanym i nieużytkowym miejscem. Nawierzchnia betonowa stwarza zagrożenie.
Pragniemy stworzyć miejsce ogólnodostępne. Większość odnowionych boisk na osiedlu nie jest ogólnodostępna dla mieszkańców, znajdują się na terenach szkół gdzie w godzinach porannych odbywają się zajęcia w ramach godzin lekcyjnych, a popołudniami odbywają się zajęcia zorganizowane przez kluby sportowe.
Sport to ważny rodzaj aktywności społeczeństwa, która bazując na dobrowolnym uczestnictwie, niesie wymierne korzyści na wielu płaszczyznach działalności państwa i samorządów wszystkich szczebli. Korzyści dla indywidualnego obywatela, rodziny, lokalnego środowiska.
Sport to inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój psychofizyczny, zdrowie, edukację, pozycję i zaangażowanie społeczne. Naszym celem jest oderwania dzieci i młodzieży od urządzeń elektronicznych, które stwarzają społeczne zagrożenie. Integracja rodzin, mieszkańców na świeżym powietrzu.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

ul. Gospody


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacowany koszt 120000 netto

Cena Zawiera:
wylewka betonowa zbrojona włóknami - 10 cm, nawierzchnia typu natrysk, sprzęt sportowy, nowe obrzeża.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszt ubezpieczenia oc
Koszt ewentualnych napraw
serwis
serwis sprzątający

Załączniki


powrót