Ujeścisko spędza wolny czas - budowa siłowni na świeżym powietrzu oraz miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców - okolice ul. Częstochowskiej/Piotrkowskiej

zarekomendowany przez W/JO
Mirosław Pająkowski
projektodawca

Projekt przewiduje postawienie 8 urządzeń siłowni "pod chmurką", których zadaniem byłaby sportowa integracja mieszkańców różnych grup wiekowych oraz poprawa ich zdrowia i kondycji. Nasza dzielnica w zawrotnym tempie zwiększa liczbę mieszkańców, jednak nadal jest niewiele miejsc do czynnego wypoczynku. Siłownia została wpisana do "Koncepcji programowo-przestrzennej" działki w styczniu 2015 roku. Projekt zakładałby postawienie 8 urządzeń zgodnie z "Koncepcją". Byłby początkiem tworzenia w tym miejscu centrum rekreacyjno-sportowego zgodnego z "Koncepcją" (siłownia, boisko do streetballa, boisko do squasha, plac zabaw, wybieg dla psów, górka zimowa na sanki, ławki, alejki). Uzupełnieniem byłby budowę betonowego ogólnodostępnego grilla, z którego mogliby bezpłatnie korzystać mieszkańcy. Głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w gronie rodzinnym i przyjaciół na świeżym powietrzu.Kompleks składałby się z zadaszonego grilla, stołu z ławkami oraz z koszem na śmieci.

Charakter projektu

Lokalny, Ujeścisko-Łostowice


Lokalizacja projektu

Działka 74-10/3 położona w okolicy ul. Częstochowskiej 22 i Piotrkowskiej 2. Działka miejska z przeznaczeniem zieleń-rekreacja oraz koncepcją programowo-przestrzenną wykonaną w styczniu 2015 roku przez DRMG.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

siłownia 8 elementów: 60 000 zł
Tablica z regulaminem 2 500
Dwie ławki ze stołami 5 800
Dwa kosze na śmieci 3 700
Altana 10x5 z nawierzchnia 19 000
Grill betonowy 7 000
Ścieżki - 28 000
Zieleń - ok. 7 500
Projekt 15 000

Łącznie do 150 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Konserwacja, naprawy, wywóz śmieci.

Załączniki


powrót