Rewitalizacja zieleni osiedlowej

zarekomendowany przez W/JO
Magdalena Dzik-Bogucka
projektodawca

Wybrany teren należy do najbardziej uczęszczanych i jednocześnie najbardziej zaniedbanych na osiedlu Tysiąclecia. Oprócz mieszkańców teren użytkowany jest przez turystów (szukających sklepów lub parkingu) oraz przez uczniów i pracowników British School. Projekt zakłada rewitalizację zieleńców, nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych, założenie trawników. Wymianę części nawierzchni w ciągach pieszych. Ustawienie śmietników oraz stojaków na rowery, elementów małej architektury. Koszty obejmują również projekt oraz roboty budowlane. Zieleń ma ogromny wpływ na jakość przestrzeni, ale mamy nadzieję, że wpłynie też na mentalność ludzi. Część mieszkańców regularnie zaśmieca okolicę i nie dba o zdegradowany teren. Diametralna zmiana otoczenia wpłynie na zachowanie i pozwoli mieszkańcom utożsamiać się z najbliższym otoczeniem.

Charakter projektu

Lokalny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia


Lokalizacja projektu

Zieleńce i chodniki przy ul. Tysiąclecia, przy bloku ul.Piastowska 163. Obręb 015. Działka o nr ewid. 449/68. Miejsce wskazane na załączonej mapie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty realizacji projektu obejmują:
- projekt,
- roboty budowlane,
- nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
- nowe nawierzchnie fragmentów ciągów pieszych,
- założenie trawników,
- mała architektura (stojaki na rowery, śmietniki).
Szacunkowy koszt to 34 500zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni i sprzątania.

Załączniki


powrót