Reprezentacyjna promenada nad kanałem Raduni

zarekomendowany przez W/JO
Przemysław Majewski
projektodawca

Promenada nad kanałem Raduni (Promenada Południowa) może być pięknym, wielofunkcyjnym miejscem zarówno do odpoczynku, spaceru czy przejażdżki rowerem. Niestety dzisiaj stare ławki, brak koszy na śmieci i psie odchody czy oświetlenia w nocy skutecznie odstraszają mieszkańców od korzystania z jej uroków jak np. oglądania panoramy Starego Przedmieścia czy historycznego kanału Raduni. Nowy wygląd promenady byłby doskonałym uzupełnieniem trwającej rewitalizacji Biskupiej Górki, a także powstającego parku przy SP 21.
W projekcie zawiera się:
(Od Mostku Napoleońskiego do wysokości krat na Kanale Raduni)
- Postawienie 4 nowych ławek
- Postawienie 4 nowych koszy na śmieci i psie odchody
- Postawienie 2 podajników z workami na psie odchody
- Postawienie 6 latarni oświetleniowych
(Od Mostku Napoleońskiego do skrzyżowania ul. Zaroślak z Traktem św. Wojciecha)
- Postawienie 4 latarni oświetleniowych

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Lokalizacja projektu

Promenada nad kanałem Raduni
Obręb 080 Numer działki 192/2


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt - 104 990 zł
10 latarni oświetleniowych (nawiązujących stylem do lamp historycznych) - 90 000 zł
4 nowe ławki (wzór dla Śródmieścia) - 7 624 zł
2 podajniki worków na psie odchody - 550 zł
Koszt worków na psie odchody (500 szt - 60 zł m-c)
4 nowe kosze na śmieci i psie odchody - 6 756 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Utrzymanie oświetlenia ok. 400 metrów - ok. 484zł m-c
Uzupełnienie worków na psie odchody - 60zł m-c


powrót