Reprezentacyjna promenada nad kanałem Raduni

zweryfikowany wstępnie
Przemysław Majewski
projektodawca

Promenada nad kanałem Raduni (Promenada Południowa) może być pięknym, wielofunkcyjnym miejscem zarówno do odpoczynku, spaceru czy przejażdżki rowerem. Niestety dzisiaj stare ławki, brak koszy na śmieci i psie odchody czy oświetlenia w nocy skutecznie odstraszają mieszkańców od korzystania z jej uroków jak np. oglądania panoramy Starego Przedmieścia czy historycznego kanału Raduni. Nowy wygląd promenady byłby doskonałym uzupełnieniem trwającej rewitalizacji Biskupiej Górki, a także powstającego parku przy SP 21.
W projekcie zawiera się:
(Od Mostku Napoleońskiego do wysokości krat na Kanale Raduni)
- Postawienie 4 nowych ławek
- Postawienie 4 nowych koszy na śmieci i psie odchody
- Postawienie 2 podajników z workami na psie odchody
- Postawienie 6 latarni oświetleniowych
(Od Mostku Napoleońskiego do skrzyżowania ul. Zaroślak z Traktem św. Wojciecha)
- Postawienie 4 latarni oświetleniowych

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Lokalizacja projektu

Promenada nad kanałem Raduni
Obręb 080 Numer działki 192/2


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt - 104 990 zł
10 latarni oświetleniowych (nawiązujących stylem do lamp historycznych) - 90 000 zł
4 nowe ławki (wzór dla Śródmieścia) - 7 624 zł
2 podajniki worków na psie odchody - 550 zł
Koszt worków na psie odchody (500 szt - 60 zł m-c)
4 nowe kosze na śmieci i psie odchody - 6 756 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Utrzymanie oświetlenia ok. 400 metrów - ok. 484zł m-c
Uzupełnienie worków na psie odchody - 60zł m-c


powrót