UL. KŁOSOWA - remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników oraz miejsc postojowych

zarekomendowany przez W/JO

Remont ulicy Kłosowej wraz z chodnikami na odcinku od ul. Stryjewskiego do ul. Tamka.
Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w śladzie istniejącej jezdni z wykorzystaniem obecnej konstrukcji jako podbudowy oraz przełożenie chodnika wraz z regulacją wysokości od strony Szkoły Podstawowej nr 72 z wykorzystaniem istniejących płyt chodnikowych, zaś na pozostałych odcinkach wymiana płyt chodnikowych i poszerzenie obecnej zatoki postojowej wzdłuż budynku Stryjewskiego 39 (zmiana charakteru z parkowania równoległego na prostopadły). Ponadto zamontowanie dwóch ławek i koszy na śmieci przy terenie zielonym.
Nawierzchnia ulicy Kłosowej wraz z przylegającymi chodnikami jest mocno zniszczona i wymaga kompleksowego remontu. Ulica Kłosowa jest jedną z mocniej eksploatowanych ulic na Stogach, gdyż w jej sąsiedztwie znajduje się min. szkoła podstawowa i jeden z popularniejszych dyskontów na dzielnicy. Przeprowadzony remont poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Charakter projektu

Lokalny, Stogi


Lokalizacja projektu

Obręb 259S, numer działki 116/5


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt - 642 700 zł
Remont jezdni - 400 000 zł
Remont chodników wraz z miejscami postojowymi - 237 700 zł
Dwie ławki i dwa kosze na śmieci - 5 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Brak


powrót