Winda dla niepełnosprawnych w budynku socjalnym przy ulicy Malczewskiego

odrzucony
Jolanta Seremak Ślesicka
projektodawca

Powód odrzucenia

Na chwilę obecną brak jest możliwości wykonania typowego podjazdu dla niepełnosprawnych. Możliwe jest jedynie tymczasowe wykonanie metalowych podjazdów, lecz ze względu na nienormatywną szerokość istniejących schodów i spoczników mogą się one nie sprawdzić (możliwe do analizy jedynie jako zadanie interwencyjne Zarządcy terenu). Należało by przebudować całe schody celem doprowadzenia ich do zgodności z przepisami, Przebudowane schody ulegną prawdopodobnie zniszczeniu w ramach projektu przebudowy ul. Malczewskiego - obecnie wykonane są 3 warianty wykonania przebudowy ul. Malczewskiego, w której uwzględnione jest wykonanie normatywnego chodnika wraz z dojściem do budynku.


Celem projektu jest zaopatrzenie budynku przy ulicy Malczewskiego 98 w podjazd dla osoby niepełnosprawnej, która tam mieszka i nie może wyjść z domu.
Barierę stanowią schody. Dodatkowo, bylo by to przystosowanie budynku do wózków.


Charakter projektu

Lokalny, Siedlce


Lokalizacja projektu

ulica Malczewskiego 98 (dzialka 235)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

koszt: 2500 zł (z przystosowaniem terenu)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie

Załączniki


powrót