Miejsca do grillowania przy wybranych zbiornikach retencyjnych Gdańska Południe

zarekomendowany przez W/JO
Krzysztof Rychter
projektodawca

Grillowanie to jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez Polaków w okresie wiosenno-letnim. Można więc umożliwić i ułatwić taki sposób spędzania czasu w większym gronie w celach integracyjnych.
W Gdańsku istnieje kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, z czego znaczna część ogólnodostępna i zagospodarowana również do celów rekreacyjnych. Można wzbogacić ich funkcjonalność dzięki wygospodarowaniu przy największych z nich również miejsc do grillowania.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu

1. Ujeścisko - górny zbiornik Świętokrzyska N 54,320 E 18,568 Obręb Łostowice Numer działki 8/253 .
2. Chełm - zbiornik Madalińskiego N 54,333 E 18,600 Obręb Ujeścisko Numer działki 138/146
3. Jasień - zbiornik Jasień N 54,353 E 18,546 Obręb Jasień Numer działki 412/13
4. Orunia - Park N 54,322 E 18,628 Oruński Obręb 303S Numer działki 794/4 - okolice placu zabaw
5. Orunia Górna - Gdańsk Południe - zbiornik Augustowska - obr. 303, dz. 906/11 lub 906/10 lub 967/1

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Stanowisko do grillowania, ławki i stoły za łączną kwotę 20 tys. zł w każdej z sugerowanych lokalizacji. W przypadku budowy zadaszenia - altany ogrodowej dodatkowy koszt w kwocie 10 tys. zł.
Wytypowanych 5 możliwych lokalizacji. Łączny koszt inwestycji to kwota około 150 tys. zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszty związane z konserwacją i drobnymi remontami w kwocie około 1 tys. zł za każdą lokalizację.


powrót