Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap.

zarekomendowany przez W/JO
Magdalena Kamrowska
projektodawca

Projekt ma na celu zorganizowanie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Górce, która będzie idealnym miejscem na rodzinne piknikowanie, festyny, zabawy ruchowe, sport i cichy relaks. Istniejąca zieleń oraz położenie terenów sprawiają, że staną się one wspaniałym miejscem wytchnienia w centrum miasta. Jest to kontynuacja projektu do Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku i prace mają być realizowane zgodnie z wcześniej wykonanym projektem tego parku. W ramach projektu przewiduje się:
1/ uzupełnienie nawierzchni pod zrealizowanymi elementami siłowni zewnętrznej i grami stołowymi,
2/ wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz drzew,
3/ wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią,
4/ Wykonanie pełnego oświetlenia terenu, poprowadzenie linii kablowych, badania i pomiary, zabezpieczenie sieci,


Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Lokalizacja projektu

Biskupia Górka - teren przy ulicy Na Stoku. Działki: 149 obręb 80; 150, obręb 80


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oświetlenie, nasadzenia, nawierzchnie, plac zabaw wraz z ogrodzeniem z nawierzchnią – zgodnie z projektem opracowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Całość zadania 460 000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Przegląd i konserwacja urządzeń, koszty utrzymania zieleni i oświetlenia.


powrót