Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap.

zweryfikowany wstępnie
Magdalena Kamrowska
projektodawca

Projekt ma na celu zorganizowanie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej na Biskupiej Górce, która będzie idealnym miejscem na rodzinne piknikowanie, festyny, zabawy ruchowe, sport i cichy relaks. Istniejąca zieleń oraz położenie terenów sprawiają, że staną się one wspaniałym miejscem wytchnienia w centrum miasta. Jest to kontynuacja projektu do Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku i prace mają być realizowane zgodnie z wcześniej wykonanym projektem tego parku. W ramach projektu przewiduje się:
1/ Roboty drogowe, uzupełnienie terenu w nawierzchnię żwirową i piaskową
2/ uzupełnienie małej architektury w ławki, kosze na śmieci, stanowiska siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych
3/ Uzupełnienie zieleni parkowej, wykonanie trawników, pielęgnacja zieleni
4/ Wykonanie pełnego oświetlenia terenu, poprowadzenie linii kablowych, badania i pomiary, zabezpieczenie sieci
5/ Instalacja tablicy upamiętniającej cmentarz, który znajdował się na tym terenie

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Lokalizacja projektu

Biskupia Górka - teren przy ulicy Na Stoku. Działki: 149 obręb 80; 150, obręb 80


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

łącznie 460 000 zł:
Roboty drogowe 130 000 zł
Elementy małej architektury 120 000 zł
Zieleń 30 000 zł
Oświetlenie pełna instalacja 170 000 zł
Instalacja tablicy upamiętniającej cmentarz 10 000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Przegląd i konserwacja urządzeń, koszty utrzymania zieleni i oświetlenia.


powrót