Wkoło Zielono

zarekomendowany przez W/JO

Projekt „Wkoło Zielono” obejmuje utworzenie miejsca do prowadzenia na świeżym powietrzu lekcji, wykładów, pogadanek, pokazów i innych aktywności na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku ul. Głęboka 11. Celem projektu, jest zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz doświadczania przez dzieci i młodzież wpływu natury na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny, fizyczny i percepcyjny. Zakłada postawienie zadaszonej wiaty wraz z ławostołami oraz ustawienie drewnianych ławek w kształcie półkola tworzących zielony amfiteatr. Ważnym elementem w zielonej klasie będzie zewnętrzna tablica kredowa. Teren wokół szkoły świetnie nadaje się do utworzenia pięknego i funkcjonalnego miejsca posiadającego własną duszę. Obiekt będzie kameralny, lecz jednocześnie umożliwi korzystanie nawet bardzo licznym grupom. Dostępny będzie dla mieszkańców osiedla i lokalnej społeczności, również dla osób niepełnosprawnych celem kształtowania postaw prozdrowotnych.

Charakter projektu

Lokalny, Śródmieście


Lokalizacja projektu

ZSO nr 6
ul.Głęboka 11
80-759 Gdańsk
Obręb: 091
Numer działki: 50


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drewniana altana z nawierzchnią 26 000
Stoliki i ławki do altany 8 000
Zewnętrzne ławki „ogniskowe” – 15 000
Tablice kredowe – 2 900
Utwardzenie dojść – 7 000
Projekt 10 000
Łącznie do 70 000 zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Tak : koszty bieżących remontów i konserwacji


powrót